Vår menighet


Rødøy menighet har, i likhet med Sør-Hålogaland bispedømme, som strategi og ønske: "Mer himmel på jord".

Kirkene i Rødøy vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.