Kontaktinformasjon


Menighetskontoret
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

Tlf. 75 09 80 90
Epost: post.kirken@rodoy.menighet.no

Kirketjener

Celine-Helene Aga

+4746813584

Send e-post

Kirketjener

Steinar Olsen

907 14 180

Send e-post

Kirketjener

Ragnvald Henry Seljevoll

482 92 351

Send e-post

Kirketjener

Anne Grete Theimann

994 13 578

Send e-post

Kirkeverge

Valborg Seljevoll Fagereng

75098090

915 45 995

Send e-post

Kontorfullmektig

Hanna Eline Engen

94167930

Send e-post

Organist

Justina Nakhtigal

940 30 374

Send e-post