Kontaktinformasjon


Menighetskontoret
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

Tlf. 75 09 80 90
Epost: post.kirken@rodoy.kommune.no

Kirkeverge

Valborg Seljevoll Fagereng

75 09 80 91

915 45 995

Send e-post

Kontorfullmektig

Kristin Elisabeth Steinsvold Myrvoll

75 09 80 90

960 15 605

Send e-post

Gravgårdsarbeider

Per-Aksel Myrvoll

97152059

Send e-post

Organist

Iustina Nakhtigal

940 30 374

Send e-post

Kirketjener

Steinar Olsen

907 14 180

Send e-post

Kirketjener

Ragnvald Henry Seljevoll

482 92 351

Send e-post

Sokneprest

Brigt Sigve Skeie

924 90 408

Send e-post

Kirketjener

Anne Grete Theimann

994 13 578

Send e-post