Alle rettigheter 2020 Rødøy kirkelige fellesråd

Misjonsalliansens arbeid i Liberia


Rødøy menighet støtter Misjonalliansens arbeid for blant annet utdanning i Liberia. Gjennom vårt samarbeid med dem får vi regelmessige rapporter om utviklingen av arbeidet som gjøres. 

Les mer

 

Misjonsalliansens arbeid i Liberia


Rødøy menighet støtter Misjonalliansens arbeid for blant annet utdanning i Liberia. Gjennom vårt samarbeid med dem får vi regelmessige rapporter om utviklingen av arbeidet som gjøres. 

Les mer

 
 

Kirkens aktiviteter på nett

Lurer du på hva som skjer av kirkelige aktiviteter framover? Her har kirken samlet alt av gudstjenester, andakter, musikksamlinger og lignende som både har vært sendt tidligere, og skal sendes framov...

Les mer

 

SLUSH i Rødøy sokn

Slush står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. SLUSH-kurs avholdes for å utdanne fremtidige unge ledere og hjelpere i menigheten.

Les mer

 

Be en bønn eller tenn et lys

Be en bønn eller tenn et lys. Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. Nå kan du skrive en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg - og kanskje tenne et lys.  

Les mer

Kalender