Alle rettigheter 2020 Rødøy kirkelige fellesråd

Allehelgens dag og gudstjeneste


I november hvert år holdes det gudstjeneste i soknet der vi minnes alle som har gått bort i løpet av det siste kalenderåret og tenner lys.  

Les mer

 

Allehelgens dag og gudstjeneste


I november hvert år holdes det gudstjeneste i soknet der vi minnes alle som har gått bort i løpet av det siste kalenderåret og tenner lys.  

Les mer

 
 

Sikring av kirkebygg

Noen av Norges eldste kulturskatter er kirkebygg. Nå skal flere av disse sikres.

Les mer

 

Kirkens aktiviteter på nett

Lurer du på hva som skjer av kirkelige aktiviteter framover? Her har kirken samlet alt av gudstjenester, andakter, musikksamlinger og lignende som både har vært sendt tidligere, og skal sendes framov...

Les mer

 

SLUSH i Rødøy sokn

Slush står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. SLUSH-kurs avholdes for å utdanne fremtidige unge ledere og hjelpere i menigheten.

Les mer

 

Be en bønn eller tenn et lys

Be en bønn eller tenn et lys. Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. Nå kan du skrive en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg - og kanskje tenne et lys.  

Les mer

Kalender