Alle rettigheter 2019 Rødøy kirkelige fellesråd

LysVåken 2019


Har du lyst til eller kjenner du noen 5.-7.klassinger som kunne ha lyst til å være med på noe spennende? Nå går vi mot advent og jul, og vi ønsker å invitere alle kommunens 5.-7.klassinger til å være med på LysVåken lørdag 16. og søndag 17. november. Høres dette spennende ut  kan du lese mer om dette her.

Les mer

 

LysVåken 2019


Har du lyst til eller kjenner du noen 5.-7.klassinger som kunne ha lyst til å være med på noe spennende? Nå går vi mot advent og jul, og vi ønsker å invitere alle kommunens 5.-7.klassinger til å være med på LysVåken lørdag 16. og søndag 17. november. Høres dette spennende ut  kan du lese mer om dette her.

Les mer

 

Invitasjon til møte for frivillige medarbeidere


Kan du tenke deg å være å være med i menighetens frivillige arbeid? Det kan være barneforening, søndagsskole, speidere,  sanggruppe, Sprell Levende-samlinger, hobbyklubb, pensjonisttreff, sangstunder, besøkstjeneste ……..

Les mer

 

Invitasjon til møte for frivillige medarbeidere


Kan du tenke deg å være å være med i menighetens frivillige arbeid? Det kan være barneforening, søndagsskole, speidere,  sanggruppe, Sprell Levende-samlinger, hobbyklubb, pensjonisttreff, sangstunder, besøkstjeneste ……..

Les mer

 
 

Be en bønn eller tenn et lys

Be en bønn eller tenn et lys. Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. Nå kan du skrive en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg - og kanskje tenne et lys.  

Les mer

 

Folkekirken står sterkt

En ny undersøkelse viser at folkekirken står sterkt. Halvparten av kirkens medlemmer synes det er viktig at unge lærer de kristne fortellingene. Like mange ber til Gud, og tre av fire mener det ...

Les mer

 

Allehelgens dag og gudstjeneste

I november hvert år holdes det gudstjeneste i soknet der vi minnes alle som har gått bort i løpet av det siste kalenderåret og tenner lys. I år har det vært gudstjeneste i Tjongsfjord kirke søndag 3....

Les mer

 

50-årskonfirmanter i 2019

Hvert år inviteres årets kull av 50-års konfirmanter til å delta i en gudstjeneste i Rødøy kirke for å markere deres jubileum. Gudstjenesten er som regel lagt til juli måned. I år ble konfirmantene h...

Les mer

Kalender