Kirkens møte med krigen i Israel og Palestina


De brutale angrepene på sivile i Israel og på Gaza gjør sterkt intykk på mange. Det er ulike meninger om skyld og løsninger på denne langvarige og komplekse konflikten. Bekymringen for krenkelsene av retten til liv for israelere og palestinere og av menneskeverdet er det som er felles og forener oss.

Både den kristne tro og menneskerettighetene bygger på grunnleggende verdier om at menneskeverdet og retten til liv er ukrenkelig. Disse verdiene krenkes i de brutale angrepene på sivile i Israel og Palestina, og etterlater sterke inntrykk, følelser og engasjement. 

 

Sammen med kirker over hele landet ber vi om at vold og terror må ta slutt.

En bønn om fred

"Herre gjør meg til redskap for din fred!"

La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tvilen rår.

La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.

La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

(Frans av Assisis bønn)

Tilbake