Kontaktinformasjon


Menighetskontoret
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

Tlf. 75 09 80 90
Epost: post.kirken@rodoy.menighet.no

Kirketjener

Steinar Olsen

907 14 180

Send epost

Kirketjener

Anne Grete Theimann

994 13 578

Send epost

Kirkeverge

Valborg Seljevoll Fagereng

75098090

915 45 995

Send epost

Kontorfullmektig

Hanna Eline Engen

94167930

Send epost

Organist

Iustina Nakhtigal

940 30 374

Send epost