Utleie og lån av lokaler


Vi har mulighet til utleie og utlån av våre lokaler til aktiviteter og samlinger i forskjellige anledninger. 

Våre lokaler er Rødøy kirke, Sørfjorden kirke, Tjongsfjord kirke og Menighetssalen m/kjøkken i Tjongsfjord kirke.

De tre kirkene våre kan leies ut til religiøse møter eller samlinger, samt konserter og andre kulturelle samlinger. All aktivitet i kirkerommene skal det søkes om til menighetsrådet ved kirkevergen, og program/innhold skal være med søknaden.

Menighetssalen i Tjongsfjord kirke lånes ut til barne og ungdomsaktivitet som har et innhold som skal virke trosbyggende. 

Menighetssalen i Tjongsfjord kirke med kjøkken, kan også leies til selskapeligheter og andre arrangementer etter søknad/forespørsel til kirkevergen. 

Ring oss på tlf. 75 09 80 90 ellerskriv til oss på post.kirken@rodoy.menighet.no.

Tilbake