Givertjeneste i Rødøy


Menigheten i Rødøy har et mål å kunne være tydelige i forhold til arbeid med barn og unge.  Vi trenger derfor din hjelp for å opprettholde et godt aktivitetsnivå.

Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Rødøy menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmene for å finansiere noe av driften i menigheten.  Vi ønsker å kunne gi bidrag til trosopplæring gjennom gaver ved dåp, 4-års bok, bibler og konfirmantgaver. Vi vil gi økonomisk støtte til drift av søndagsskoler, barneklubb og ungdomsaktiviteter. Vi ønsker også mulighet til å vise våre eldre og trengende at vi kan yte litt ekstra når de trenger det. Dette koster penger. Derfor trenger vi faste givere i menigheten!

Har du spørsmål eller ønsker å bli giver ta kontakt med:

Menighetskontoret - post.kirken@rodoy.kommune.no - 75 09 80 90 

Tilbake