Frivillig?


Det er viktig med en godt kvalifisert og motivert administrasjon for at arbeidet i menigheten skal gå godt. Og blant våre ansatte finner vi både de som planlegger, budsjetterer og administrerer, og de som utfører det mer praktisk rettede arbeidet rundt omkring i sognet. Sentralt i denne arbeidsgruppen står presten, som kanskje mer enn noen har muligheten for kontakt med det enkelte medlem i menigheten.

 

Minst like viktige er de mange frivillige med­arbeiderne – de som jobber jevnt og trutt på sitt sted, og som kanskje ikke synes så mye. Og her er mang­foldet stort: Noen koker kaffe og smører mat, andre hjelper til med kunngjøringer og plakater, atter andre hjelper til med å dele ut menighetsbladet. Noen driver barne­grupper eller søndags­skole. Og mange av disse tar faktisk del i arbeidet på flere fronter!

Og det er nettopp det disse er: Frontkjempere! Uten frivilligheten stanser Norge, er det sagt. Dette gjelder ikke minst i menig­hetsarbeidet.

Trosopplæring

Det frivillige barne- og ungdomsarbeidet er en viktig del av menig­hetens trosopplæring. Derfor inviterer vi alle frivillige med­ar­beid­ere i sognet til med­ar­beider­konferanse en til to ganger i året. En slik konferanse vil gi oss mulighet til å utveksle erfaringer og idéer, og inspirere oss i det videre arbeidet.

Nye satsinger

Ennå er det mange steder i sognet som har lite tilbud til barn og unge. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med voksne – foresatte, eldre søsken eller tidligere års konfirmanter - som kan tenke seg å være med i dette viktige arbeidet.

Hva kan du tenke deg å bidra med?

· Baby- og/eller småbarnsang

· Barnekor

· Søndagsskole
- gjerne på en hverdag

· Tur-/Frilufts Speidergruppe

· Ungdomsklubb

Frivilligheten i menigheten har stor spennvidde:

Våre kirkelige kontakter

i kretsene er viktige medarbeidere:

- representerer kirkeetaten i kretsen

- kunngjør gudstjenester ved å henge opp plakater
- hjelper til med distribusjon av menig­hets­bladet

Diakonale medhjelpere:

- De er sentrale medarbeidere når det gjelder å ordne med kirkekaffe etter guds­tjenestene, og er samtidig lett å be når det gjelder andre møter og arr­ange­menter.

Barne- og ungdomsarbeidere

Vi er veldig glade for barnegruppen Sprell Levende på Rødøya og Regnbuen barne­­­forening i Jektvika.

I Tjongsfjorden inviterer vi til Ungdoms­klubb i kirka ca en gang i måneden.

Sist, men ikke minst: Både fore­sat­te/for­eldre og tidligere års kon­­firmanter er vik­tige medarbeidere i kon­firmant­ar­beidet!

Alt dette er arbeid som utføres av med­arbeidere som er villig til å bruke sin fritid til kirkens barne- og ungdomsarbeid!

 

 

 

Tilbake