Menighetsrådet


Rødøy menighetsråd består av 6 folkevalgte medlemmer i tillegg til soknepresten. Når menighetsrådet behandler fellesrådssaker (økonomi - personal -politiske saker) er også kommunens representant tilstede.

Rødøy menighetsråd består av: 

Aud Steinrem Johansen, leder

Edel Heen, nestleder

Steinar Olsen

Elisabeth Værang Pettersen

Heidi Anita Fyhn

Freddy Seljevoll Bang

Prest Magne Kolvik

Kommunens representant, Ordfører Inger Monsen

Vararepresentanter

Brit Krogh

John-Harald Anbakk

Evelyn Fredriksen

Anne Grete Theimann

Arild Lorentsen

Sokneprestens vara er soknepresten i Lurøy

Kommunal vara er Elin Rita Kvalvik Telnes

Tilbake