Alle rettigheter 2020 Rødøy kirkelige fellesråd

Menighetsrådet


Rødøy menighetsråd består av 6 folkevalgte medlemmer i tillegg til soknepresten. Når menighetsrådet behandler fellesrådssaker (økonomi - personal -politiske saker) er også kommunens representant tilstede.

 

Rødøy menighetsråd består av: 

Aud Steinrem Johansen, leder

Edel Heen, nestleder

Brit Krogh

Arild Lorentzen

John Harald Anbakk

Kirsten Kvalvik

Sokneprest Brigt Sigve Skeie

Kommunens representant, Ordfører Olav Terje Hoff

Vararepresentanter

Inger Dagmar Monsen

Steinar Olsen

Evelyn Fredriksen

Henny Nilsen

Margareth Mathisen

Sokneprestens vara er soknepresten i Lurøy

Kommunal vara er Marit Hagen Olsen

Tilbake