Trosopplæring


Den norske folkekirken i Rødøy har som hovedmål å gjøre disipler ved å døpe, lære å holde det Jesus har befalt, og lære å gi Guds ord videre.

I dåpen blir vi født på ny til liv i Kristus. Trosopplæringen må tilrettelegges slik at den døpte får hjelp til å leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.

Trosopplæringen skal systematisk og sammenhengende:

- vekke og styrke den kristne tro

- gi kjennskap til den treenige Gud

- bidra til kristen livstolkning og livsmestring

- utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

Trosopplæringen skal være for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Tilbake