Kirkevalg 2023


Nominasjonskomiteens liste - Rødøy menighetsråd

Klagefrist 9. mai eventuelt klage sendes kirkevergen i Rødøy.

Supplerende nominasjon kan gjøres innen 15. mai kl. 12.00.

For mer informasjon ta kontakt med kirkevergen i Rødøy.

Kontaktinformasjon kirkevergen i Rødøy

Epost: post.kirken@rodoy.menighet.no

Telefon: 91545995

Tilbake