Konfirmasjon i kirken i Rødøy


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter. Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette!

I Rødøy har vi samlinger både på ukedager og i helger - avhengig av hvor i kommunen konfirmantene kommer fra. Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet. Vi ønsker å lage sosiale samlinger i tillegg til undervisningstimer, og vi har alltid litt aktiviteter når vi samles. Det å kunne reise på tur sammen med konfirmanter i andre kommuner er også et sterkt ønske hos oss. Dette gir konfirmantene en glimrende mulighet til å bli bedre kjent med seg selv og hverandre. 

Under fanen Skjemaer finner du link til en side der registrering til konfirmasjon kan gjøres.

Har du spørsmål? Kontakt kirkevergen Valborg S. Fagereng på kirkevergen@rodoy.menighet.no eller på telefon 75 09 80 90.

Tilbake