Allehelgens dag og minnegudstjeneste


I november hvert år holdes det gudstjeneste i soknet der vi minnes alle som har gått bort i løpet av det siste kalenderåret og tenner lys.

 

 

 

I år blir det gudstjeneste i Tjongsfjord kirke søndag 7. november kl. 11.00. Det vil også bli avholdt minnegudstjeneste i Rødøy kirke søndag 14. november kl. 11.00. 

Tilbake