Tilhørigordningen opphører fra 1. januar 2021


Kirken sletter over 100.000 tilhørige.

Fra nyttår opphører tilhørigordningen i Den norske kirkes medlemsregister. Da slettes alle barn som ikke er døpt fra medlemsregisteret. Foresatte som ønsker å fortsette å få informasjon fra kirken oppfordres til å ta kontakt.

 

Barn som ikke er døpt har blitt oppført som «tilhørige» i Den norske kirke hvis en av de foresatte er medlem. Dette har kirkeloven  pålagt kirken å gjøre. Ved nyttår endres loven, og kirken sletter 117 000 tilhørige barn fra medlemsregisteret.

Det gikk tirsdag 10. november ut brev til de berørte om dette. I brevet tilbys foresatte som melder i fra om det fortsatt informasjon om konfirmasjon og andre tilbud for barn.

- Vi sender nå brev til 100 000 foresatte som er medlemmer i kirken og har barn under 15 år som ikke er døpt. I brevet oppfordrer vi foresatte til å melde fra hvis de fortsatt ønsker informasjon om for eksempel konfirmasjonstilbudet. Det gjøres på nettsiden vår kirken.no/minside, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirken har fulgt loven

Tilhørigordningen har flere ganger blitt kritisert. Raaum sier kirken har fulgt loven.

- Når loven nå endres, sletter vi registeret over tilhørige. Derfor er det veldig viktig at de som ønsker invitasjon til utdeling av 4-årsboken, småbarnssang og konfirmasjonstid melder fra til kirken, sier hun.

- Ungdom mellom 15-18 år er religiøst myndige, og kan selv velge å la seg døpe for å bli medlem i kirken. Disse vil få et eget brev om dette, sier Raaum.

8 av 10 medlemmer vil døpe barna sine

Selv om 8 av 10 medlemmer sier de vil døpe barna sine, vil noen familier vente med barnedåpen til barnet kan bestemme selv. 

- Alle er velkommen til dåp, men det må være opp til den enkelte familie å vurdere. For at barnet skal kunne ta et informert valg, ønsker kirken å sende informasjon – spesielt om påmelding til konfirmasjon, sier Raaum.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Døpte barn er medlemmer, og vil fortatt få invitasjon til konfirmasjon og andre aktiviteter for barn og unge. Tilhørige som vil bli medlemmer, kan la seg døpe i kirken.

For spørsmål og svar i forbindelse med tilhørigordningen kan du trykke på lenken under:

Spørsmål og svar om tilhørigordningen.

Tilbake