Bryllup


Kjære brudepar
Hjertelig velkommen til bryllup i kirken. Det er hyggelig at dere vil gifte dere her. I denne folderen finner dere en del nyttig informasjon i forbindelse med vielsen.

Tidspunkt for vielsen
Dersom ikke endelig dato og tidspunkt for vielsen er bestemt, er det tid for å avklare dette nå. Ta kontakt med kirkekontoret.

Viktige skjema
På folkeregisteret får dere tak i Erklæring fra brudefolkene og Forlovererklæring. Disse kan også lastes ned fra kirken.no. Skjemaene fylles ut og sendes til folkeregisteret i god tid, men tidligst fire måneder før bryllupet. Kryss av at prøvingsattesten skal sendes til vigsler, se adressen vår bak på folderen. Attesten er en forutsetning for at vi kan utføre vielsen.

Salmer og musikk
Det er viktig at salmer og musikk i seremonien avklares i god tid.
* Vanligvis er det tre salmer i seremonien, men én av dem kan eventuelt erstattes av solosang eller instrumentalmusikk. Ta gjerne kontakt med kantor/organist, prest eller menighetskontoret dersom dere har spørsmål om salmer, og send oss forslagene deres senest to uker før bryllupet.
* Dere kan være med å velge inngangs- og utgangsmusikk i seremonien. Det må skje i samråd med kantor/organist, ta kontakt i god tid før vielsen. Vær obs på at ikke alle organister kan spille all slags musikk.
* Av og til ønsker brudepar solosang eller instrumentalmusikk under vielsesseremonien. Også slike innslag skal avklares med kantor/organist tidlig.
* Tenk også over om dere skal trykke opp programmer eller bruke salmebøkene i kirken.

Pynting av kirken og bruk av ris o.a. utenfor kirken

Eventuell pynting av kirken utover lys på alteret må dere ordne med selv.
For øvrig ønsker vi at dere gir gjestene deres beskjed om at det ikke er lov å kaste noe på brudeparet utenfor kirken, verken ris, papirbonbon, godteri eller annet. Det er en umulig jobb å rydde området etterpå, og fuglene spiser risen og dør, fordi den sveller opp i magen på dem.

Samtale med prest
En stund før bryllupet kommer presten til å ta kontakt med dere og gjøre avtale om en samtale. Det vil også være mulig å øve i kirken på forhånd dersom dette er ønskelig.

Personlig preg på seremonien
Det er mulig å sette sitt personlige preg på vielsesseremonien. Blant annet kan bryllupsgjestene delta med å lese bibeltekster og dikt, tenne lys, ha musikalske innslag og så videre, om det skulle være av interesse for dere. I samtalen med presten avklares dette. På kirken.no, Bryllup, finner dere flere detaljer og informasjon.

Vigselsliturgien
I vigselsliturgien er det flere steder valgmuligheter når det gjelder bønner og måter handlinger utføres på. For eksempel er det er to måter å si ja til hverandre på, og det er mulig å gi hverandre ringer. I denne folderen finnes en forkortet utgave av liturgien. En full versjon finner dere på kirken.no. Klikk videre på Ressurser, Liturgier og dere får opp en side med vigsel. Her kan dere gå inn på vigselsliturgien og også på skriftlesninger (bibeltekster).

Bibeltekster
Under vielsen skal det leses to til fire bibeltekster. Dere kan velge disse tekstene selv. Det skal være minst én tekst fra Det gamle testamente og minst én fra Det nye testamente. Tekstene finner du på samme nettsted som vigselsliturgien.

Vigselsavgift
Rødøy menighet tar en avgift for brudepar der ingen av brudefolkene har fast bopel i kommunen på kr 6.000,-.
Det er ingen avgift dersom en eller begge av brudefolkene har fast bopel i Rødøy kommune.

Last ned denne artikkelen med mer info som pdf.

Tilbake