Alle rettigheter 2020 Rødøy kirkelige fellesråd

ORD TIL ETTERTANKE, AV SOKNEPREST BRIGT S. SKEIE


 Til ettertanke, sokneprest Brigt S. Skeie

 

 

ALT HAR SI TID - og alt tar si tid.

Alt har sin tid.

En tid til å fødes - en tid til å dø

En tid til å gråte - en tid til å le

En tid til å sørge - en tid til danse

En tid til å ta i favn - en tid til åla favntak være

En tid for å bevare - en tid for å kaste

En tid for å rive i stykker - en tid for å sy sammen

En tid for å tie - en tid for tale

Dette er ord fra Forkynneren kap.3,1 ff i Bibelen.

Plutseleg har mange fått meir (eller i alle fall annleis) tid.

Vi kan spekulere på kor lenge korona-restriksjonane vil vare, men det veit vi ikkje. Kor lang tid det tek før ting vert "normalisert" igjen er det bare tida som vli vise. "Korona-tida" er no, og vil ta si tid.

Det vi må gjere er å fylle tida, dagane og vekene som går, med meiningsfullt innhald. Det er ikkje like enkelt med all informasjon, uro, frykt og uvisse desse dagane er fylt med.

Det kan verte ei tid til ettertanke, der vi aleine eller saman med andre, kan tenkje igjennom kva som er det viktigste i livet. Kva MÅ vi ha for å leva, og kva er kjekt å ha, men ikkje nødvendig. Kva forventningar har vi til livet og levestandard?

Det kan vere ei tid for å stoppe opp - no vert vi nesten tvinga til det!

Lenger ut i Forkynneren, kap. 7,14, står det: "Er dagen god, så nyt den/vær glad! (Og det er ikkje så vanskelig). Men er dagen ond, skal du tenke at Gud har gjort det slik at den ene dagen følger den andre, for at mennesket ikke skal vite hva neste dag vil bringe."

Dei siste dagane har vist oss at vi ikkje har kontroll med alt i livet eller verda vi lever i. Uventa ting skjer og har skjedd - uten at vi veit alle konsekvensane av dette no.

Midt oppe i dette har vi både kvarandre og Gud. Om vi ikkje kan ha det vanlege fellesskapet med kvarandre og i kyrkja, så er heldigvis ikkje Gud forsvunnen. Vår store vekt på personleg fridom vert utfordra av omsyn til kvarandre og det å høyre kvarandre til.

Ei best mogeleg korona-tid til alle!

Tilbake