Barnekoret


Barnekoret i Tjongsfjord er relativt nyoppstartet og har sangøvelse torsdager fra kl. 14.30-16.00 i peisestua i Tjongsfjord kirke.

 


 

Tilbake