SLUSH i Rødøy sokn


Slush står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. SLUSH-kurs avholdes for å utdanne fremtidige unge ledere og hjelpere i menigheten.

 

 21. og 22. februar deltok 5 flotte sjuendeklassinger på SLUSH-kurs i menigheten vår. 2 av deltakerne kom fra Jektvik og 3 fra Tjongsforden. Det var søndagsskolekonsulent Ingfrid Mundal som ledet kurset.

 

Dette kurset er første ledd i menighetens lederutdanning for unge. På kurset lærte de blant annet om bibelhistorie, samarbeid og hva det vil si å være hjelpeleder i Søndagsskolen eller i en barnegruppe.

Deltakerne skal i ettertid ha praksis i lederarbeid, og vil få utdelt sine diplom i en gudstjeneste etter dette.

 

 

Tilbake